Exodus, wonen in de woestijn

QumranEinGedi_00006Als je de bijbel in een jaar leest, ga je met het volk Israël vanuit Genesis mee naar Exodus. Dat boek dat vertelt over de tocht die gaat van de oude zekerheden naar nieuwe onzekerheid. Het volk is onderweg uit Egypte, waar de Farao hen onderdrukte naar het beloofde land. Het land ligt echter nog in de verte. Exodus brengt ons in de woestijn.

De woestijn wordt een plaats om te overleven, een plaats om te wonen. De Israëlieten trekken er 40 jaar rond. Terwijl het in een paar dagreizen, door te reizen is. Exodus vertelt over hoe men reist, maar ook vooral over hoe de tabernakel (een portable tempel) ontwikkeld wordt. We maken zo het volk in opbouw mee. Daar horen ook wetten en voorschriften bij. De tieng geboden zijn de eerste voorschriften. Ze geven richting aan mensen, die opnieuw een samenleving opbouwen.

Eigenlijk is de woestijn kenmerkend voor ons eigen leven. Vanuit onze veilige jeugd, trekken we naar het land van onze dromen. Tussen deze beide uitersten ligt een woestijn. Een woestijn van vragen en zorgen, waarin we volwassen worden en leren leven. Dan eens vol met vragen, dan weer in een oase.

Als we onszelf ontwikkelen gaat ons leven van oude zekerheden naar nieuwe zekerheden. In de tussentijd moeten we moeilijkheden overwinnen. Er zijn relaties die uitgaan, kinderen die we moeten leren opvoeden of we zijn een tijdje werkloos. We hopen op en weten van een toekomst, dat het beter zal worden. Maar het lijkt even een woestijn. Die woestijn geeft nieuwe inzichten en ideeën om mens te worden, wat doet er eigenlijk toe in het leven. 

In de tocht door de woestijn is God dichtbij. Als een wolk, een vuurkolom. Een wolk is een normaal verschijnsel, maar wordt voor de Israëlieten een teken van nabijheid. In ons leven is God ook nabij als het moeilijk is. Soms in onvermoede gewone dingen.

Over een ruime week begint de veertigdagentijd weer. Een tijd van bezinnen en verder groeien, ook daarbij wordt de woestijntocht uit Exodus regelmatig als beeld gebruikt. Ik hoop dat alle teksten die ik lees me kunnen helpen wat moois te maken van de tijd in de woestijn.