Een diep geloof zet jou in vlammen!

Zoals de Emmaüsgangers zich afvroegen waarin ze de Heer herkenden, zo vroeg ik me af waar mijn hart van gaat branden. Van sommige dingen in de bijbel word ik wild-enthousiast. Die wil ik graag met jullie delen.

Alles is liefde

Mijn geloof begint met het paasverhaal. Dat onbegrijpelijke mysterie van de opstanding. Het teken dat dood en duisternis niet het einde zijn, maar dat God iets mooiers voor ons heeft. Een leven in het licht! Jezus is verrezen en dat is haast een vanzelfsprekende lijn vanuit zijn leven. Daarin leefde hij ons voor hoe je radicaal liefde kunt bewijzen. Dat kan alleen maar door open te staan naar iedereen, vijand en vriend. Dat kan alleen maar door je eigen oordeel te allen tijde op te schorten en iedereen de openheid te geven, die je zelf hoopt te ontvangen. Die openheid en vrijheid geeft God ons, doordat de dood verslagen is. 
Het is een inspirerend verhaal en voor mij steeds een aanmoediging om op een dergelijke manier in het leven te staan.

Vuur en verlangen

De leerlingen in de bovenzaal bijeen tijdens het Pinksterfeest

Naast Gods liefde is eenheid een belangrijke drijfveer in mijn geloof. Ik geloof ten diepste dat alle kerken dezelfde Heer volgen. Ik geloof ook dat de Heer ons de opdracht heeft gegeven om elkaar vast te blijven houden. Dit verlangt Hij zelfs van ons wanneer wij door allerlei theologische conflicten uit elkaar gedreven worden. 
Deze eenheid is op wereldniveau bijna een onbegonnen uitdaging, maar ook in je eigen leven kan het lastig zijn. Als een kerkleider of christen een negatieve uitlating doet over LHBT-ers bijvoorbeeld. Ik probeer dan in gebed mijn teleurstelling te brengen en bid de Heer om wijsheid dat zowel diegene als ikzelf zullen zoeken naar eenheid. Als kerk en gelovigen zijn we er immers om steeds verbonden te blijven met allen die zich aan Christus toevertrouwen. Ik ben tot in mijn haarvaten oecumenisch.

Waar wordt u warm van?

Het is natuurlijk prachtig om te mogen delen, wat mij in het geloof inspireert, maar ik ben zo benieuwd, wat bij u in het geloof belangrijk is. Zowel op facebook als onder dit artikel kunt u hier wat over aangeven. Het lijkt me mooi om zo te delen, hoe de Heer in ons leven is.
Dat de Geest ons allen nabij mag zijn.