Een christen leeft voor de victorie

Als je gelooft, wil je overwinnen. Nee niet uit fundamentalisme. Het is geen overwinning door fysiek geweld. Een gelovige wil zichzelf overwinnen. Of misschien moet ik zeggen, wil overwonnen worden. Het is een van de gedachten die bij me opkwam toen ik het thema van de bloghop van deze maand las: Overwin! Het thema is bedacht door één van de christelijke bloggers Petrina Haak . 

Overwonnen worden?

Jezus leefde ons voor dat wij niet ons eigen belang centraal hoeven te stellen, maar dat van onze naaste. Je mag je naaste liefhebben als jezelf. En eigenlijk nog royaler dan jezelf. Vraagt iemand om een kilometer met hem mee te lopen, loop er dan twee met hem mee. Vraag iemand om een hemd, geef hem er twee. Eigenlijk druist zoiets in tegen ons menselijk berekenen. Zeker Nederlanders doen alles afgepast. We moeten vooral niet teveel kwijt zijn aan anderen. De manier hoe er met de zorg wordt omgegaan is er een goed voorbeeld van. Mensen worden steeds minder verzorgd en steeds meer een product dat in tijd en geld wordt uitgedrukt.
De natuurlijke maat waarmee wij anderen en onszelf meten moeten we leren overstijgen. Dat kunnen we niet makkelijk uit onszelf, dat overwinnen we zelf niet, maar kan pas worden overwonnen als de Geest ons daartoe aanzet.

Angst overwinnen

Behalve onze eigen wensen overwinnen, kunnen we als gelovigen tegen andere barricades aanlopen. We denken uit onze eigen wensen en belangen omdat we bang zijn om die los te laten. Wat zal er wel niet gebeuren als we de controle verliezen? Wat gebeurt er als we niet zelf beslissen over ons leven, maar als God dat doet?
Ik moet denken aan het volk Israël in de woestijn. Zij wilden eigenlijk niet weg en al helemaal niet geleid worden door een onzichtbare God, waarvan ze niets wisten. In de hoop de controle over te nemen maakten ze een gouden kalf. Hun eigen ideeën konden ze daar dan op projecteren en zo hadden ze toch nog de controle over hun eigen godje.

En ik moet denken aan Jezus, de Zoon van God, zelfs hij vond het heel moeilijk om de controle en zijn eigen wil over te geven. Op het eind van zijn leven, toen zijn dood naderde, bad Hij tot God: Laat deze beker aan mij voorbij gaan. 
Maar uiteindelijk had Hij vrede met de loop der dingen: maar Uw wil geschiede.

Wat brengt het me?

Vastzitten in angst en eigen patronen maakt ons benauwd. We perken onszelf in. Want over al onze gecreëerde zekerheden maken we ons zorgen. Wanneer we dat stadium te boven kunnen komen, kunnen we veel meer onszelf zijn. We kunnen de last en de zorgen aan God over laten. Jezus deed dat en ging zelfs door de fysieke dood heen. Met Pasen werd zelfs die zorg van hem afgenomen. Daarom mogen ook wij vertrouwen dat alles uiteindelijk goed komt. Dat is enorm moeilijk en vraagt een strijd. Maar uiteindelijk is de victorie onze bevrijding.