Door de Geest geschonken wijn

De Geest inspireert mensen op allerlei manieren, een verscheidenheid in vele kleuren. Zoals ook dit mooie venster vele kleuren heeft.
De Geest inspireert mensen op allerlei manieren, een verscheidenheid in vele kleuren. Zoals ook dit mooie venster vele kleuren heeft.

“Ze hebben vast teveel zoete wijn gedronken!”
Dat krijgen de apostelen naar hun hoofd als ze in vele talen het evangelie verkondigen. Het is Pinksteren en als een groot wonder verstaat iedereen wat de leerlingen van Jezus aan hen willen zeggen. Dat God goed is en liefde doet.
Sommigen verklaren hen echter voor gek. Ik dacht er eens over na. Wat zouden wij doen als mensen ineens in veel talen gingen praten, eigenlijk uit het niets. Kunnen wij dan herkennen wanneer mensen door de Heilige Geest zijn gegrepen, of verklaren wij hen ook voor gek?

En hoe is dat eigenlijk met mij als gelovige? Ik heb geen talenknobbel, maar wil wel dolgraag Gods Liefde overbrengen. Toch past het ook niet bij mij om op straten en pleinen de stadsomroeper te gaan uithangen met de goede boodschap. Ik denk dat het Pinksterverhaal niet gaat om het wonder op zich. Het gaat om mensen die de Geest krijgen. Mensen die verder gaan met het grote verhaal van God. Mensen die vol enthousiast zijn om Gods liefde. Mensen die vol geestdrift naar anderen toegaan. Om te zeggen dat God van hen houdt en dat in daden te laten blijken.

Geloven in God is gepassioneerd leven. Leven vol vuur voor mensen. Dat is anders dan hoe de wereld in elkaar zit. Daar draait het immers vaak om eigen ontplooiing, om eigen carrière en eigendom. Als je met geestdrift gelooft, staat God centraal, Zijn Liefde wordt drijfveer in het leven. En soms kan dat onbezonnen en dronken overkomen, terwijl je zo nuchter als wat kunt nadenken en leven.

Ik moest toen ik er over nadacht, even denken aan dat couplet van een hymne die vaak in het ochtendgebed zit.

Als Christus onze spijze is
en het geloof tot lafenis,
dan schenkt de Geest ons goede wijn,
wij zullen nuchter dronken zijn.

Met andere woorden, geloven is niet gestoord en niet zonder verstand, maar het is wel één groot feest. Een feest van vreugde en dankbaarheid omdat God altijd nabij is. Dat we aangevuurd en geïnspireerd door Gods Heilige Geest de “gewone” tijd van het kerkelijk jaar mogen ingaan.