Dichtbij Zijn hart

Het hart heeft altijd tot de verbeelding gesproken. Lang dacht men dat liefde van alles met dit lichaamsdeel te maken had. Nu weten we dat veel van de liefde in onze hersenen zit, maar het hart is nog steeds het beeld voor diepe liefde. In de Rooms-Katholieke geloof kennen we de verering van het Heilig hart van Jezus. Op de derde vrijdag na Pasen wordt er zelfs feest gevierd. Een feest dat gewijd is aan het heilig hart.

Wanneer dat gevoelen?

De heilig hartverering is ontstaan in de dertiende eeuw en enorm versterkt na de visioenen die Margaretha-Maria Alacoque had. De devotie gaat over de liefde tot Christus en de liefde van Christus voor de wereld. Ik verlang van tijd tot tijd om dicht bij het hart van de Heer te zijn. Wanneer ik de communie mag ontvangen, fysiek of geestelijk, of verwijl bij het Sacrament, merk ik dat gevoel het sterkst. Beelden die daarbij opkomen zijn bijvoorbeeld uit het Johannesevangelie. Daar ligt tijdens het laatste avondmaal de leerling die Hij liefhad tegen de borst van Christus. Na het ontvangen van de communie voelt de Heer dichtbij als in een relatie.

In het dagelijks leven

In het normale leven voelt die ervaring vaak ver weg. Er is wel het verlangen om dichtbij de Heer te zijn, maar om steeds de Heer op te zoeken in gebed vereist discipline. Werk, vergaderingen, vrienden, boodschappen, sporten en dan aan het eind van de dag merken dat het gebed erbij ingeschoten is. Waarschijnlijk herkennen veel gelovigen dat. Als ik dan kijk naar het beeld van Jezus’ heilig hart, dan zie ik de Heer die mij vol barmhartigheid aankijkt.

Zijn hart, steeds opnieuw

Ik voel me op sommige momenten treurig of in mijzelf teleurgesteld omdat ik te weinig tijd heb genomen voor de Heer. Juist het feest van het Heilig Hart van Jezus laat me dan zien dat ik steeds opnieuw bij Jezus mag terugkomen. Hij heeft liefde voor alle gelovigen. Hij is vol ontferming. Het is een liefdesgevoel dat niet is uit te drukken. Hét gevoel waarin de lange eeuwen her al zoveel mensen door geraakt zijn. Gods onvoorwaardelijke liefde, no matter what.

LEES MEER OVER FEESTEN