Denken without a box

klein-CIMG2275“Out of the box” denken is trendy in de zakenwereld. Je moet je creativiteit gebruiken om tot echte innovaties te komen. Er worden hele conferenties georganiseerd om zo bedrijven verder te ontwikkelen. Ik mocht laatst een workshop creativiteit meemaken waar ook werd gezocht naar ideeën die net wat verder liggen dan het normale denken. Het was zeer inspirerend om te volgen.
Achteraf dacht ik ook na over het geloof en dat “out of the box”-denken. Geloven doet volgens mij nog iets heel anders. Het geloof in Christus gooit de hele box omver. Alles wat logisch op iets anders voortborduurt is mooi, maar komt uiteindelijk niet waar het om draait. Ik moet denken aan de eerste brief aan de Korintiërs:

Maar wat in de ogen van de wereld dwaas is, heeft God uitgekozen om de wijzen te beschamen; wat in de ogen van de wereld zwak is, heeft God uitgekozen om de sterken te beschamen. 1 Korinthe 1:27

 

Wat wij ook denken als mensen, het zal altijd blijven in de trend van rijker, beter, sneller, meer. Zelfs in de trend van “meer milieuvriendelijkheid, meer besparen”. Ons denken is gericht op wat wij als mensen zelf kunnen. In deze veertigdagentijd van bezinning kunnen we ons richten op de zwakheid. Jezus moest onschuldig sterven aan het kruis. Een inhumane manier om aan je einde te komen. Het was de diepst mogelijke vernedering.
Zelfs in die vernedering bleef Jezus bidden: Uw wil geschiede.

Het lijdensverhaal laat ons zien dat de kaders van ons denken gevormd worden door “wat kunnen wij”. Deze kaders mogen we verlaten. We mogen toeleven naar de kaders van God. “Wat wil God? Zijn wil geschiede.”
Waar buiten de box denken al veel van ons vraagt, vraagt geloven nog meer. Geloven vraagt een overgave. God, laat maar zien waar ik nodig ben.
Ook al ben je onzeker over jezelf, God kan je nodig hebben op plaatsen waar je jezelf nooit had gedacht. In werk of relaties waar je jezelf nooit had gedacht.

Leven buiten elke box kan alleen maar in vertrouwen. Vertrouwen op God dat het goed komt, hoe dan ook. De lijdenstijd is niet het einde. Pasen zal volgen. In het leven van Jezus, in ons leven. We mogen vertrouwen dat God ons een plaats geeft. We mogen meewerken aan de wereld die Hij voor ogen heeft, in gebed en vertrouwen. Buiten de boxen van ons eigen denken.