Alleen jíj weet, waar je God kunt vinden.

Iedereen loopt met zijn smartphone te appen. Thuis is het gezinsleven verdwenen en kijkt men liever Netflix dan dat ouders en kinderen goede gesprekken voeren. Op straat kun je mensen groeten, maar in de grote stad kijkt men verbaast als je mensen beleefd goede morgen toeknikt. Waar kun je in …

Ervaringen mag je koesteren

Koesteren is een geweldig werkwoord. Het geeft een liefdevolle houding aan ten opzichte van geliefden, dieren, dingen en ervaringen. Het is alsof je kunt knuffelen wat je koestert. Een mooie ervaring kun je koesteren: “dat nemen ze me niet meer af”. Je hoort het mensen zeggen na een mooie reis. …

Gewoon gáán.

Als je wat wilt beleven moet je dingen doen. In je comfort zone blijven zitten daarmee ervaar je niets. Je blijft hangen in de omgeving en de patronen die je gewend bent. Dat je uit je normale omgeving weg moet gaan, dat is een heel oud en ook bijbels gegeven. …

De zon breekt door

Toen ik mijn oude digitale foto’s doornam, kwam ik een mooie foto tegen van het zonlicht dat tussen de duistere wolken doorbreekt. Ik werd geraakt door het beeld. Het geeft aan hoe je soms het geloof kan ervaren: als licht dat plotseling doorbreekt. Licht kun je zien, maar je moet …

Groeien door ervaring

Ervaren is de grond van het geloof. Hoeveel kennis je ook opdoet in je leven van de bijbel, van gebeden en van theologie, wanneer je niet ervaren kunt wat liefde is, dan blijft het geloof leeg. Ik denk dat Paulus dat ooit bedoelde met zijn hooglied op de liefde uit …