Geschenk van het licht

Het licht gaat met ons mee en schenkt ons elke dag wat wij slechts voelen en ervaren maar wat niet te vatten is: een glimp van de hemel.  Dan delen we het eeuwig leven zo sterfelijk als wij zijn omdat ons innerlijk verlangen en de liefde van de Schepper even …

Wil je wel geloven?

Geloven is een waagstuk, dat je doet beseffen hoe kwetsbaar je bent in een ongelovige wereld. Vertellen over je relatie met God vraagt om openheid en lef. Jezelf toekomst geven in de relatie met God vraagt slechts één woord: JA

Ik heb mezelf lief

Alles was geordend alles was gechecked. Zelfs in de grootste rotzooi had ieder ding zijn plek. Wat iemand tegen hem zei kreeg gelijk een plaats in het systeem van eigen controle zodat hij het kon behappen. Hij wilde de controle geen overgave, enkel hij toch was hij niet gelukkig en …

De eerste geboorte

Eva riep haar man erbij de weëen kwamen regelmatig voorbode van wie komen zou het eerste leven uit een vrouw met zwoegen prijsgegeven. Onwennig pufte hij het ritme mee terwijl zij steunend perste twee zonen zagen ‘t levenslicht en hun vaders lachende gezicht omdat hij toekomst had gekregen.