Een reis van veertig dagen

De afgelopen weken was ik op reis. Niet op vakantie, niet weg van mijn werk. Wel was ik op reis met God. Een weg naar mezelf en naar Hem. Net als bij een normale ontdekkingstocht kwam ik in moeilijke situaties en beleefde ik mooie momenten. De veertigdagentijd was echt een …

Het onverwachte jaar na de Kerst

Het is echt over. Met de doop van de Heer, het feest van vandaag, komt de kerstperiode tot een einde. Vanaf volgende week gaan de evangelieteksten over Jezus in zijn werkzame leven. Hoe Hij vertellend rondging door Palestina en leefde uit liefde tot anderen en tot God. Ook wijzelf gaan …

Een jaar door God gedragen (2014)

Je kunt de televisie of de computer niet aanzetten of overal komen je jaaroverzichten tegemoet. Op Facebook zelfs met de mededeling dat het afgelopen jaar een geweldig jaar was. Ze zijn over het algemeen nogal schreeuwerig van opzet. Het ene record na het andere wordt genoemd in de lijstjes van …

Geloof in weerbarstige tijden.

Gisteren vierden we nog vol vreugde het kerstfeest. We herdachten hoe Jezus in een eenvoudige kribbe werd gelegd. We dachten na over nederigheid, die van God en die van onszelf. Vandaag viert de Kerk de sterfdag van Stefanus. Hij is de eerste martelaar die zijn leven heeft gegeven voor het …

Op weg naar een kribbe…

In de donkere dagen van december branden om ons heen steeds meer lichtjes. Er is iets aan de hand. Mijn hart wordt steeds gespannener en verlangender. Mijn binnenste gloeit. Het wordt kerstmis! Een feest van Gods liefde die tot ons komt in een kind. Aan een wereld vol duisternis gaat een nieuw licht …