Gelovig FOMO #01

Angst om de hemel te missen FOMO is een afkorting die veel mensen wel kennen. Het staat voor Fear of missing out: Angst om iets te missen. Steeds meer mensen zitten op hun mobieltjes om zoveel mogelijk mee te krijgen van de social media. Maar is dat nieuw? Ik denk …

We gaan Jezus aan het hart

Jezus houdt van ons! We gaan Hem aan het hart. Jezus’ is het toonbeeld van Gods liefde op aarde. Jezus heeft laten zien hoeveel God van ons houdt. Het is onbeschrijflijk geheim, niet te doorgronden. Toch ervaren veel gelovigen dat wel zo. 

In de Rooms-Katholieke Kerk is er zelfs een devotie rondom ontstaan en zijn vele kerken vernoemd naar het Heilig Hart. De bekendste ter wereld is misschien wel de Sacre Coeur in Parijs.

Een feest voor Jezus’ hart

Op de 3e vrijdag na Pinksteren viert de Rooms Katholieke Kerk het hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus. Het feest ontstond in de zeventiende eeuw toen een Franse mystica een visioen kreeg waarin Jezus vertelde dat het zo’n pijn deed dat zoveel mensen Zijn liefde afwijzen. Sindsdien staat op dit feest Jezus’ enorme liefde voor ons centraal. De devotie die uit dit visioen ontstond is inmiddels wereldwijd en de afbeeldingen met het Heilig Hart ook wereldberoemd. We zien dan het hart van Jezus met een doornenkrans omvlochten en daarachter straalt een licht. Zijn liefde en barmhartigheid worden verbonden met zijn lijden.

Durven aannemen

Het is voor mij een grote uitdaging om te aanvaarden dat God zoveel liefde voor me heeft. Elke dag opnieuw doe ik dingen en zeg ik dingen die niet in lijn zijn met wat God wil. Dan laat ik mijzelf veel te veel voorop staan. Ik heb er spijt van. Als ik het durf breng ik het in gebed. Maar aanvaarden dat Hij dan zegt: ik hou van je, in mijn hart is plaats voor je. Dat vind ik soms nog heel lastig.
Misschien is dat ook wel het grote mysterie van het christelijk geloof: Gods onmetelijke liefde, die tegen al onze eigen logica ingaat. Een mysterie dat we bij elke eucharistie opnieuw weer mogen vieren: God houdt van ons.

Een ruimte zo groot als het hart van God.

Over dat thema spraken we op een dag voor gelovige transgenders, afgelopen najaar. Ik herinner me de gesprekken met mensen die er mochten ervaren dat God van hen houdt. Daar waar ze in hun kerk of familie niet altijd merken, mochten ze daar ervaren dat God om hen geeft. Ik werd me weer bewust dat Gods liefde niet alleen maar een theorie of theologie  is, maar liefde die mensen bevrijden kan.

Jezus’ hart is groter dan het onze, groter dan wat ook. Zijn liefde is mijn bron van leven. Daar ben ik dankbaar voor en omdat het zo onnoemelijk mooi is, wens ik iedereen liefde in de sprekende stilte.

Verschil in geloven is een enorm cadeau!

Zij hoorden hen spreken, ieder in zijn eigen taal. Dát vertelt het boek Handelingen over het eerste Pinksterfeest. Hoe verscheiden de groep mensen ook was daar in Jeruzalem. Ieder kon verstaan wat er over de grote daden van God werd verteld. Jouw eigen relatie met de Ene Mensen horen de …

God zonder ruis

Buiten radio luisteren is soms een opgave. Wanneer je niet het geluk heb van een digitale ontvanger, zit je maar te hannesen met de draaiknoppen van een toestel of met de frequentie op je telefoon. Als je dan eindelijk bent afgestemd op de goede zender en gaat een beetje verzitten: …

Moeder Maria, blijf bij mij!

Zou Jezus wel eens bang geweest zijn en om zijn moeder gevraagd hebben, toen hij nog jong was? Waarschijnlijk was hij als elk kind dat opgroeit. Weliswaar met een eigen wil, dat zien we in dat verhaal waarin hij, op twaalfjarige leeftijd, in de tempel blijft. Zijn moeder Maria en …