Wereldwijd barmhartigheid

Wat wij hier doen en laten heeft wereldwijd invloed. Onze daden hier kunnen heel veel betekenen voor mensen in ontwikkelingslanden. Ik werd me daarvan bewust toen het bij ons in de kerk ging over de dorstigen te drinken geven. In het kader van het jaar van Barmhartigheid staat namelijk geregeld …

Kunnen wij op Jezus lijken?

Jezus navolgen, kunnen we dat eigenlijk wel? Jezus vraagt ons in het evangelie al om Hem te volgen. In alle eeuwen daarna hebben christenen zich er het hoofd over gebroken. Hoe doe je dat precies? Thomas a Kempis, die leefde in de vijftiende eeuw, schreef er zelfs een heel boek …

Wat kan ik doen?

Barmhartigheid is een kwestie van doen. Je kunt niet barmhartig zijn zonder het eerst te ontvangen. Daarover schreef ik al een aantal keren. Maar de andere kant van barmhartigheid is de kant van zelf barmhartigheid doen. In de Rooms-Katholieke traditie zijn er 7 werken van barmhartigheid. Ze zijn verbonden met …

Klein leven

Zo wil ik leven, eenvoudig en klein, met twee lege handen een Koningskind zijn. (Nieuwe Liedboek 1007) Barmhartigheid heeft te maken met kleine dingen. Het is niet een actie van grote wereldleiders of een kerkelijke lobby. Barmhartig zijn kunnen we allemaal doen. In het nieuwe liedboek voor de kerken staat …

Het gezicht van barmhartigheid

Barmhartigheid is geen anoniem gebeuren. Het gebeurt als je de barmhartige persoon aan kunt kijken. Barmhartigheid doen is iets waarbij je om de ander geeft en niet op hem neerkijkt, maar hem of haar als gelijke behandelt. Hierbij is het werkwoord ‘zien’ fundamenteel. Pas als ik de ander zie kan ik me …