Categorie: Ritme

In de weg die je met God gaat krijgt alles zijn eigen plaats. Het ritme van de natuur is daarin een mooie leidraad. Het helpt mij om de getijden te bidden. Dat zijn gebedsuren per dag, die ook in kloosters gebeden worden.
Daarnaast is er natuurlijk het ritme van het kerkelijk jaar, waardoor vreugde en verdriet in het geloof op een goede manier worden afgewisseld.