Bij moeder Maria aan de keukentafel

Nazareth_00014
De kerk van de aankondiging in Nazareth, met op de muur het Salve Regina.

Het was een eenvoudig meisje, Maria. Ze woonde in een klein stadje, dat Nazareth heette en ze werd op jonge leeftijd moeder van een zoon: Jezus. Haar hele leven bleef in het teken staan van haar bijzondere zoon. Ze bleef hem volgen en bijstaan tot het moment dat het doodvonnis aan hem voltrokken werd. Én tot ver na die tijd.

Na de verrijzenis en hemelvaart van de Heer kreeg Maria een bijzondere rol toebedeeld in de kerk. Ze werd, en wordt tot op de dag van vandaag gezien als moeder van de kerk. Ze is als vrouw een vertrouwenwekkende figuur, naast de verder zo mannelijk invulling van het christelijke godsbeeld. Omdat ze de moeder van de Heer was, kreeg ze veel titels in de liturgie. Ze staat bekend als Onze Lieve Vrouw, met allerlei kwaliteiten.

Het waren allemaal dingen die ver over mijn hoofd heen gingen in het verleden. Maria vond ik maar lastig in mijn hoofd zitten. Ze paste niet in een keurig hokje en allerlei Roomse opsmuk vond ik maar theater. In de afgelopen jaren ben ik dichter bij haar gekomen. Misschien moet ik zeggen: zij is dichter bij mij gekomen. In mijn beleving is zij meer en meer ook een hemelse moeder voor mij geworden.

Als ik aan het eind van de dagsluiting, die ik bid, het Salve Regina zing voelt het alsof ik met mijn eigen moeder aan de keukentafel zit. Samen kletsen over dingen die belangrijk voor me zijn, over wat ik meemaak. Zo leg ik elke avond ook mijn dag in kleine en grote dingen aan Christus en zijn moeder voor.  De omgang met hen is als de omgang met mijn eigen ouders en broer en zus. Leven met hen is als leven met vrienden. Vertrouwd en goed.

Karmel_00012Bidden is niet verheven, maar is thuiskomen bij God, van wie ik hou. Het is thuiskomen bij broeder Jezus en moeder Maria. Als ware het de vertrouwde keukentafel van mijn eigen moeder. Geloven is een heerlijk huis om te wonen.