Bevrijding uit de dood

Het monument op Fort Rhijnauwen waar op 4 mei de doden herdacht worden.
Het monument op Fort Rhijnauwen waar op 4 mei de doden herdacht worden.

De bevrijding van ons land is inmiddels 71 jaar geleden. Sindsdien leven we hier in Nederland onafhankelijk en zonder bezetter. Morgen is het bevrijdingsdag en vandaag gedenken we de doden. Nadenken over bevrijding is belangrijk. Deze maand zullen de themablogs in het teken staan van bevrijding.

Voor een gelovig mens is bevrijding een breder begrip. Vrijheid is niet zomaar vrijheid, maar heeft iets te maken met de vrijheid die we hebben gekregen door Christus. Het leven, wanneer en waar het ook geleefd wordt, zal eindigen met de dood. Dood hangt wat dat betreft als een schaduw over het leven heen.
Als gelovige weet ik dat de dood niet het einde is. Jezus is namelijk ooit gestorven en daarna weer opgestaan uit de dood. Donkere machten en krachten zullen nooit het laatste woord hebben. Jezus overwint alle kwaad. Daar begint voor mijn leven de bevrijding.
Mijn leven hoeft namelijk geen einde te kennen. Ik mag me toevertrouwen aan God.
Wanneer ik dicht bij God probeer te leven, dan beleef ik alles op een intense manier. Het leven krijgt eeuwigheidswaarde. En mijn lichamelijke dood zal niet het einde zijn van het leven. Ik zal terugkeren naar mijn Schepper.

Vandaag herdenken we de doden die voor ons land en onze vrijheid gevallen zijn. We herdenken al die mensen die vervolgd zijn om wie ze zijn en het met de dood moesten bekopen. Joden, zigeuners, gehandicapten, homoseksuelen, allemaal groepen van mensen die niet gespaard werden door de bezetter.
Zij hebben ons de bevrijding gegeven, waardoor we nu kunnen geloven en getuigen van vrijheid en bevrijding. Dat al die doden die we herdenken, geborgen mogen zijn in Gods hand en nooit vergeten worden. Omdat ze niet dood zijn, maar leven in eeuwigheid.


Dit is een blog uit het thema: Bevrijding
De vorige thema’s waren:
Januari: Ervaren
Februari: Loslaten
Maart: Nadenken
April: Wandelen