Balans in het leven – mijn goede voornemen

Bij elk zoeken van de balans, zal de verrezen Heer het ijkpunt moeten zijn.

Balans, dát wordt het toverwoord van 2017, let op mijn woorden. Na de polarisatie van de afgelopen jaren wordt het hoog tijd voor een leven dat weer wat meer het midden houdt en dit jaar is daar uitermate geschikt voor.
We gaan op zoek naar de balans van links en rechts in de politiek. De balans tussen gezond en minder gezond eten in ons eigen leven. De balans tussen werken en genieten.
Zomaar wat dingen waar ik de eerste week van 2017 over nadacht.

De hemel en de aarde in evenwicht

In zo’n eerste week probeert iedereen goede voornemens te maken en te houden. Alle goede voornemens bleken één thema gemeen te hebben bij mijzelf. Het is de balans. Behalve een evenwichtig bestaan in mijn gewicht en in mijn eten, hoop ik op een goede balans in mijn leven met de Heer.
Wanneer je het leven leeft, bestaat het uit allerlei bezigheden. Aan de ene kant zijn er die dagelijkse aardse bezigheden, zoals werk, sporten en vrienden. Ik kan mezelf er soms best in verliezen. Werk kan je moe maken, sporten kan een verplichting zijn en vrienden en vrijwilligerswerk vullen soms al je avonden.  Tijd voor jezelf en voor God heb je dan haast niet meer.
Dat is de andere kant van de balans: Het leven met de hemel. Dit bestaat uit bidden, stil zijn en vieren. Ook de rust van de meditatie en de bezinning in gebed en bijbellezing horen hier natuurlijk bij. In alle drukte delft deze kant meestal het onderspit. Zo slaat de balans door naar de aarde.

Balans als goed voornemen

Mijn goede voornemen voor komend jaar is om balans te vinden. Misschien allereerst wel tussen de hemel en de aarde. Dat mijn verlangens voor mijzelf in evenwicht mogen zijn met alle verlangens van God. Dat mijn eigen ontwikkeling ook zorgt voor een verdieping van mijn geloofsleven. Waar liggen Gods plannen met mij en hoe kunnen alle kanten van mijzelf daarin tot hun recht komen.

Ik wil een tempel zijn van de Eeuwige, zoals Paulus dat schrijft. Waarin mijn lichaam en geest in balans zijn en mijn ziel kiest voor een leven met Christus. Dat mijn passie voor mijn geloof mag stralen naar een ieder in mijn omgeving. Het is vast een lastig voornemen, maar als ik er af en toe wat over schrijf, hoe dat mij op mijn weg vergezelt, dan komt dat vast goed.

Ik wens u, als lezers een uitgebalanceerd 2017!