Angst van de bevoorrechte blanke man

Mijn angst werd deze week behoorlijk aangewakkerd. Als blanke man werd ik namelijk aangevallen. Het meest confronterende is vooral dat de aanval terecht is. Het waren geen aanvallen met geweld of op straat. Het was een aanval in mijn begripsvermogen. Er werd ingehakt op mijn wereldbeeld, gebouwd op mannelijke en blanke vooroordelen en aannames.

Angst van een klein kind

klein-cimg3953Waarom voel ik mij zo vertrouwd met het begrip ‘zwarte piet’? Als het gaat om het sinterklaasfeest dan komt daarin een donker gekleurde figuur altijd mee. In mijn binnenste wakkert er een boos vlammetje als mensen die link willen weghalen. Door dat vlammetje luister ik al nauwelijks meer naar wat mensen zeggen. Door een aantal berichten op Facebook werd me duidelijk dat het niet eens echt inhoudelijke argumenten zijn die ik aanvoer. Het is de angst dat mij dingen worden afgenomen.
Ik gedraag me, in elk geval in mijn gedachten als een klein kind. Een klein kind dat zeurt dat zijn smerige knuffelbeest wordt afgenomen. Dat knuffeldier is vies en dat hoort vies. Dat is het al sinds hij zich kan herinneren. Laat het maar lekker zo.
Als het knuffelbeest uit de was komt is het weer schoon en speelt het minstens net zo lekker, maar als klein kind zie ik dat niet. Zo is het ook met het Sinterklaasfeest. Dat is bevuild met allemaal vreemde vooroordelen. Wanneer we dat racisme afwassen van het feest, wordt het veel leuker om te vieren. Maar durf ik dat te zien of blijf ik hangen in de smerige vooroordelen die ik heb?

Angst van het Alfa-Mannetje

p1030477-kleinTerwijl de witte man nadenkt over de decemberfeesten komt er allerlei nieuws uit kerkelijke hoek. De Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt denken serieus na over het toestaan van de vrouw in het ambt. Gelijkheid en emancipatie dringt langzaam door tot dit oer-Hollandse kerkgenootschap. Na zoveel jaar strijd. Daar is het de man die een stapje terug moet doen. Bang om als Alfa-mannetje niet in alles de dienst meer uit te mogen maken. De angst is overwonnen en er komt een weg waarin mensen elkaar als mensen zien en niet meer als concurrenten, waarvan de vrouw minderwaardig zou zijn.

Op dezelfde dag komt ook het nieuws dat de huidige Paus zegt dat vrouwen nooit priester zullen worden. Hij baseert zijn uitspraak op woorden uit de traditie van zijn voorgangers en op bijbelse argumenten. Maar zit hier ook de angst in? Angst voor de curie? Angst voor het totaal omgooien van een wereldbeeld met vooroordelen?

Mijn angst teniet gedaan

Ik weet me met bovenstaande kwesties niet zo goed raad. Mijn geweten vraagt me om een standpunt in te nemen. Om over mijn eigen schaduw heen te stappen. Waar ik als homo hetero’s soms kortzichtigheid verwijt, moet ik nu de kracht hebben om te luisteren naar andere minderheden die een punt hebben. Overigens, als het gaat over de vrouw in het ambt, ben ik geheel voor. Maria Magdalena is niet voor niets apostel der apostelen. Maar ook daar moet ik proberen te luisteren naar het standpunt van de orthodoxeren die daar niet aan willen.
Luisteren naar minderheden vraagt om je eigen wereld tijdelijk even op te schorten. Je oordeel voor je te houden en te kijken of er argumenten zijn.
Daarna vraagt mijn geloof om al die argumenten te wegen en ze te houden tegen het evangelie van liefde van de Verrezen Heer.
Jezus stenigde de zondige vrouw niet. Hij spaarde haar. Jezus veroordeelde de vreemde Samaritanen (de buitenlanders van toen) niet, maar gaf hen een heldenrol. Ik moet denken aan Paulus die in de brief aan de Galaten schrijft:

Samen Christus volgen
Samen Christus volgen

Er is geen Jood of Griek meer, er is geen slaaf of vrije, het is niet man en vrouw: u bent allemaal één in Christus Jezus.

Daar geldt in deze tijd net zo goed: Er is geen donkere, blanke of anders gekleurde mens meer, maar in Christus bent u één.
En ik zou willen toevoegen: Er is geen homo, biseksueel, lesbiënne, transgender, cisgender of hetero, maar in Christus bent u één.

Als we ons aan die waarheid durven toevertrouwen, dan valt onze angst echt weg. Dan kunnen we open staan voor wie mensen echt zijn en onze samenleving zo aanpassen dat iedereen zich thuisvoelt.