7 suggesties voor 8 uur

De herdenking op de Dam – foto van de NOS

Het is geweldig dat ik vrij mijn geloof mag belijden, dat ik helemaal mijzelf kan zijn. Dat is niet vanzelfsprekend. Vanavond om acht uur staan we erbij stil hoeveel dat gekost heeft: onze vrijheid. Aan wie denk je bij zo’n herdenking? Ieder mens brengt zijn of haar vrijheid in verband met andere mensen. Iedereen denkt aan anderen. Mocht u zich afvragen voor wie u die twee minuten gebruikt, dan heb ik een paar suggesties.De gevallen soldaten uit de Tweede Wereldoorlog

De GEVALLEN SOLDATEN IN DE TWEEDE WERELDOORLOG

Dodenherdenking is verbonden met de Tweede Wereldoorlog. Die oorlog heeft enorme impact op ons land gehad. Ik ben van de tweede generatie na de oorlog. Er zijn geen nabije familieleden van mij omgekomen in de oorlog. Toch is het voor mij heel belangrijk om te herdenken van de Nederlandse en andere geallieerde soldaten hebben gedaan voor onze vrijheid. Bij hen sta ik stil, zoals de officiele tekst van de herdenking ook vraagt.

De Joodse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog

Behalve de soldaten die hebben moeten strijden voor onze vrijheid, gedenken we ook alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Het meest aangrijpende verhaal blijft elk jaar opnieuw het verhaal van alle Joden die zijn weggevoerd en nooit meer terugkwamen. Dat je om je afkomst, je familie en je geloof kan worden vermoord is verschrikkelijk. Ook bij hen zijn mijn gedachten.

De LHBT-slachtoffers in de Tweede Wereldoorlog

Behalve de Joden werden ook de homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders door de Duitsers onderdrukt, gevangen gezet en afgevoerd. Het was een veel kleinere groep, maar mensen waar ik me wat bij in kan denken. Had ik in de veertiger jaren geleefd. Dan had ikzelf moeten onderduiken. Ik was mijn leven niet zeker geweest. Dat besef houdt me wakker, ook in deze tijd. Vanavond zal er ook bij het homomonument in Amsterdam een kranslegging zijn. Ook het LKP legt er een krans, voor alle christelijke LHBT-ers die de oorlog om deze reden niet overleefden en voor allen die nog steeds vervolgd en vermoord worden om wie ze zijn.

Alle andere omgekomenen in de Tweede Wereldoorlog

Door de bezetter werden ook zigeuners omgebracht, ook zij worden vanavond herdacht. En zoveel anderen waar de Nazi’s niet op zaten te wachten. Maar ook de burgerslachtoffers die vielen, omdat ze in het verzet zaten. Mensen die domweg op het verkeerde moment op de verkeerde plaats waren. Het is niet voor te stellen hoe willekeurig geweld soms kan zijn.

De soldaten die vielen in vredesmissies en oorlogssituaties na de Tweede Wereldoorlog

Vrede is niet vanzelfsprekend, vrijheid evenmin. Overal in de wereld zijn Nederlandse soldaten actief om in VN-verband te zorgen voor mensen. Ik ben zelf helemaal niet zo voor het leger, maar me enorm bewust wat die mannen en vrouwen doen voor de mensen ver weg. Het vergt veel inzet om in oorlogsgebieden de orde te herstellen, om te zorgen dat mensen vrijheid kunnen ervaren. Dat er nog steeds mensen sterven om dat te kunnen bereiken is bewonderenswaardig en ons herdenken waard.

Alle mensen die tegenwoordig omkomen omdat ze zichzelf willen zijn

Vervolgd worden om je geloof, je geaardheid, je geslacht of afkomst is nog lang de wereld niet uit.  Elke dag sterven er mensen omdat ze christen zijn, omdat ze moslim zijn, omdat ze jood zijn. Elke dag worden er LHBT-ers omgebracht. Het gebeurt ergens in de wereld, elke dag opnieuw. Ook aan hen denk ik vanavond. Omdat vrijheid niet vanzelfsprekend is.

Alle mensen die door ons verzwegen worden, die het slachtoffer zijn van onze drang tot eigenbelang

Zonder dat we het zelf weten ontnemen wij soms ook het leven aan mensen. Ze sterven dan misschien niet, maar het leven wordt hen wel onmogelijk gemaakt. Ik denk aan al die mensen die in de wereld op de vlucht zijn en van huis en haard verdreven. Ik denk aan die mensen die wij geen aandacht schenken. De zwervers die we voorbijlopen, de vrouwen die moeten vluchten omdat hun man hen anders geweld aandoen. Er zijn er zoveel. Vanavond kan ook een bezinnig zijn voor onszelf: wat doen wij voor de vrijheid van anderen en voor de vrede om ons heen.

Zalig de vredestichters

In de bergrede zegt Jezus: Zalig zijn de vredestichters. Uit alle verhalen die vandaag weer aan ons worden verteld merken we dat vredestichten geen eenvoudige klus is. Soms komt het aan op eigen leven en dood. Vredestichten kan energie en zelfs ons leven vragen. Vrede begint klein, waar wijzelf op een ander durven afstappen. Waar we onze angst durven overwinnen en echt omkijken naar wat een ander beweegt. Laat 4 mei geen moment zijn, maar een begin van nieuw bewust zijn van ons eigen handelen.