Publicaties

Verzamelde blogs

product_thumbnailIn april 2014 heb ik deze website geheel herzien. Alle posts tot dan toe hadden allerlei thema’s. Per thema heb ik een aantal van die berichten geordend en ze in een bundeltje bijeengebracht.

Ze zijn te verkrijgen bij lulu.com en het is zeker een aanrader. Al was het maar vanwege de begeleidende teksten en foto’s die niet op mijn weblog verschenen.

http://www.lulu.com/shop/sander-funcke/in-christus-ontluiken/paperback/product-21637166.html

 

 

Gedichten

In het kerstnummer 2011 van “Beersberichten”, het blad van Koninklijke Rederijkerskamer ‘Jan van Beers’, verscheen het gedicht Hamleto, samen met dit schilderij.

product_thumbnail (1)Ik heb een bundel gedichten geschreven die te verkrijgen is via www.lulu.com
Devotie van een doorsnee dichter bevat met name teksten met een bijbels of spiritueel thema. Er zijn 22 gedichten in opgenomen.

 

 

 

 

 

Scriptie
product_thumbnail (2)Abraham Kuyper en de gemeene gratie. Is de titel van mijn master-scriptie voor mijn studie theologie aan de Universiteit Utrecht.  Hierin benadert hij het concept van de algemene genade, zoals beschreven door Abraham Kuyper, op een theologisch-maatschappelijke wijze. Het laatste hoofdstuk is een poging om delen van deze genadeleer terug te vinden in huidige christendemocratisch denken. De scriptie is beloond met een 9. De scriptie zelf is ook te verkrijgen via lulu.com

 

 

Tijdschrift-artikel 
In het Tijdschrift voor de Vereniging van Nederlandse Kerkgeschiedenis verscheen in 2009 een artikel van mijn hand